THỜI GIAN

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  20180115_080316.jpg 20171016_080517.jpg 20170529_102158.jpg 20170529_155848.jpg 20170529_160229.jpg 20170529_160301.jpg IMG_20170614_215353.jpg IMG_20170614_215353.jpg IMG_20170816_143046.jpg FB_IMG_1498019998647.jpg 20170621_080529.jpg IMG_20170516_064120.jpg IMG_20170516_063952.jpg 20170116_094450.jpg 20170116_094457.jpg 20161111_093004.jpg 20161110_145644.jpg 20161110_145644.jpg IMG_20161124_095008.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chức năng chính 1

  Chức năng chính 2

  Thực hiện nhiệm vụ cuối năm học và tổng kết năm học 2015-2016

  ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH OAI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số : 231/PGD V/v Thực hiện nhiệm vụ cuối năm học và tổng kết năm học 2015-2016 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thanh Oai, ngày 9 tháng 05 năm 2016 ...

  Chọn cử cán bộ, giáo viên tham dự “Bồi dưỡng GV dạy Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch”

  ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH OAI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số 209/PGD&ĐT V/v chọn cử cán bộ, giáo viên tham dự “Bồi dưỡng GV dạy Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch” CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thanh Oai, ngày 22 tháng 04 năm 2016...

  KẾ HOẠCH Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Nhà giáo Thanh Oai giúp đỡ học sinh có khó khăn”

  PHÒNG VÀ CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC THANH OAI Số:206 /KHLT-PGD&ĐT-CĐN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2016 KẾ HOẠCH Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Nhà giáo Thanh Oai giúp đỡ học sinh có khó khăn” Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 1694/KHLT-SGD&ĐT-CĐNngày 14 tháng 4 năm 2016 của Sở GD&ĐT Hà Nội...

  thực hiện quy hoạch CBQL trường học giai đoạn 2016 - 2020

  ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH OAI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: /PGD&ĐT V/v thực hiện quy hoạch CBQL trường học giai đoạn 2016 - 2020 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thanh Oai, ngày 01 tháng 4 năm 2016 Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trưởng các trường THCS, Tiểu học ...

  V/v triển khai công tác Xóa mù chữ năm 2016

  UBND HUYỆN THANH OAI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 149 /PGD&ĐT V/v triển khai công tác Xóa mù chữ năm 2016 Thanh Oai, ngày 21 tháng 3 năm 2016 Kính gửi: Ông(Bà) hiệu trưởng các trường tiểu học. Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ...

  Tuyên truyền về Lễ khai mạc HKPĐ thành phố lần thứ IX năm 2016

  UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ...

  Hướng dẫn tổ chức giao lưu Viết chữ đẹp cấp tiểu học năm học 2015-2016

  UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN THNAH OAI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 74 / PGD&ĐT V/v: HD tổ chức giao lưu Viết chữ đẹp cấp tiểu học năm học 2015-2016 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thanh Oai, ngày 02 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng...

  Hướng dẫn tổ chức thi giải Toán qua Internet vòng thi cấp huyện năm học 2015-2016

  UBND HUYỆN THANH OAI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số 92 /PGD&ĐT V/v: Hướng dẫn tổ chức thi giải Toán qua Internet vòng thi cấp huyện năm học 2015-2016 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thanh Oai, ngày 18 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trưởng các trường Tiểu học. Căn cứ Hướng dẫn số 10364/SGD&ĐT-GDTrH...

  Hướng dẫn tổ chức thi giải Toán tiếng Anh qua Internet vòng thi cấp huyện năm học 2015-2016

  UBND HUYỆN THANH OAI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số 91 /PGD&ĐT V/v: Hướng dẫn tổ chức thi giải Toán tiếng Anh qua Internet vòng thi cấp huyện năm học 2015-2016 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thanh Oai, ngày 18 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trưởng các trường Tiểu học. Căn cứ Hướng dẫn...

  : Hướng dẫn tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên Internet vòng thi cấp Thành phố năm học 2015-2016

  UBND HUYỆN THANH OAI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số 90 /PGD&ĐT V/v: Hướng dẫn tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên Internet vòng thi cấp Thành phố năm học 2015-2016 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thanh Oai, ngày 18 tháng 2 năm 2016 Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS Căn cứ...

  KẾ HOẠCH Tổ chức Giải Bóng bàn cán bộ, giáo viên, nhân viên Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai Năm học 2015 - 2016

  PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VÀ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC THANH OAI Số: 65 /KHLT-PGD&ĐT-CĐN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thanh Oai, ngày 01 tháng 02 năm 2016 KẾ HOẠCH Tổ chức Giải Bóng bàn cán bộ, giáo...

  KẾ HOẠCH Hoạt động chương trình Phòng chống tai nạn thương tích 5 năm Giai đoạn 2016 – 2020

  UBND HUYỆN THANH OAI PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Số: 78 /KH-PGD&ĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thanh Oai, ngày 02 tháng 02 năm 2016 KẾ HOẠCH Hoạt động chương...

  KẾ HOẠCH Phòng chống tác hại thuốc lá Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai năm 2015

  UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH OAI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số 283 /KH-PGD&ĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thanh Oai, ngày 4 tháng 6 năm 2015 KẾ HOẠCH Phòng chống tác hại thuốc lá Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai năm 2015 Thực hiện Kế hoạch số 5482/KH-SGD&ĐT ngày 25/5/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2015;...

  Tăng cường Phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn

  UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH OAI PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Số: 64 /PGD&ĐT V/v Tăng cường Phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thanh Oai, ngày 13 tháng 02 năm 2015 Kính gửi: -Ông(Bà) Hiệu trưởng các trường học trong toàn huyện. Thực hiện Công văn số 3874/SGD&ĐT-HSSV ngày 11/2/2015 của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội...

  hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015-2016 về công tác Pháp chế

  UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH OAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 513 / PGD&ĐT V/v hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015-2016 về công tác Pháp chế Thanh Oai, ngày 06 tháng 10...

  hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2015-2016

  UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH OAI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: /PGD&ĐT V/v Hướng Dẫn Công Tác Thi đua, Khen Thưởng Năm Học 2015-2016....

  KẾ HOẠCH Giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho học sinh ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai năm học 2015 - 2016.

  UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH OAI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 444 /KH-PGD&ĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thanh Oai, ngày 08 tháng 9 năm 2015 KẾ HOẠCH Giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho học sinh ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai năm học 2015 - 2016. ...

  Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2016

  UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH OAI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 77 /PGD&ĐT-VP ...

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.